Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Ik heb een klacht over mijn tandarts, wat nu?

Bespreek uw probleem of klacht

Bent u ontevreden over een behandeling of een advies van uw tandarts, bijvoorbeeld omdat deze in uw ogen onzorgvuldig heeft gehandeld of u onvoldoende heeft geïnformeerd? Probeer uw probleem of klacht assertief maar netjes met uw tandarts te bespreken. Zo geeft u de tandarts de kans om een (mogelijk acceptabele) oplossing te bieden.

Dien een schriftelijke klacht in

Neemt uw tandarts de klacht naar uw oordeel niet serieus? Dan kunt u de ernst van het probleem benadrukken. Sorteert dit ook geen effect? Dien uw klacht dan schriftelijk in en geef uw tandarts een redelijke reactietermijn. Heeft u na deze termijn nog geen (bevredigende) reactie van uw tandarts ontvangen? Dan kunt u overwegen om op te stappen. Geef aan waarom u vertrekt en vergeet niet om een kopie van uw dossier aan te vragen.

Kan een mediator uitkomst bieden?

Heeft u, ondanks uw klacht, wel een prettig contact met uw tandarts, maar komt u er samen toch niet uit? Overweeg mediation. Dit kan het contact redden of herstellen. Uiteraard moeten beide partijen hier wel mee instemmen.

Een officiële klacht indienen

Komt u er niet uit met uw tandarts? Overweeg om een officiële klacht in te dienen. Vraag uw tandarts bij welke klachtencommissie de praktijk is aangesloten. Nederland telt 2 beroepsverenigingen (de KNMT en de ANT) met elk een eigen klachtencommissie. Formuleer uw klacht kort, bondig en helder op schrift en informeer u over de klachtenprocedure van de betreffende klachtencommissie. Zorg altijd voor schriftelijke bewijsstukken van de correspondentie met uw tandarts. In laatste instantie kunt u zich wenden tot het medisch tuchtcollege.